TAJUK "PEMBENTANGAN KERTAS" KERJA?

Bagi memastikan ilmu ini terus "subur" dan "berkembang" di Malaysia, pihak kami mengalu-alukan mana-mana organisasi untuk "menggunakan" perkhidmatan kami (pembentangan kertas kerja) dalam bidang NLP dan LAB Profile. Di bawah ini adalah antara tajuk pembentangan kertas kerja yang disediakan oleh pihak kami :

1- Penerapan NLP Dalam Pengupayaan P&P Di Sekolah & IPT
2- Penggunaan Kaedah NLP Dalam Berdakwah.
3- Kaedah Intervansi NLP Dalam Menangani Kecelaruan Berfikir Kalangan Remaja.
4- Meta Model Dalam Komunikasi "Mempengaruhi".
5- NLP Dalam Meningkatkan "Prestasi Diri" & "Organisasi".
6- Penggunaan Corak-Corak NLP Dalam Sesi Temuduga.
7- LAB Profile & Kegunaannya Dalam Pengurusan Sumber Manusia.
8- Kaunseling "Cara LAB" Profile.
9- Penggunaan "Meta Program" Dalam Jualan Mempengaruhi.
10. Bahasa Hipnotik ; Penggunaannya Dalam Komunikasi Khalayak Ramai dll.

No comments:

Post a Comment